AktiiviOmistaja

AktiiviOmistaja

Vaikuttaa aktiivisesti omistaja-arvoon

AktiiviOmistaja

Vaikuttaa aktiivisesti omistaja-arvoon

Kohdeyhtiöt

AktiiviOmistajat sijoittavat tarkoin valikoituihin kohdeyhtiöihin.

Päämäärä

AktiiviOmistajien päämääränä on kohdeyhtiöiden omistaja-arvonnousu.

Yhteenliittymä

AktiiviOmistajien toiminta perustuu yrittäjien väliseen yhteistyöhön.

AktiiviOmistajien arvot

Yrittäjyys

AktiiviOmistajat muodostavat yrittäjien yhteenliittymän. Yrittäminen on hallittua riskien ottamista, ratkaisuhakuisuutta ja positiivista suhtautumista tulevaisuuteen.

Hyvä omistajuus

Hyvään omistajuuteen kuuluu vastuu yrityksestä. AktiiviOmistajat huolehtivat yrityksen kannattavuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Luottamus

AktiiviOmistajien toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja yhteistyöhön.

Keitä ovat
AktiiviOmistajat

AktiiviOmistajat ovat kokeneita, eri toimialoilla toimineita yrittäjiä, jotka yhdessä sijoittavat tarkoin valikoituihin kohdeyhtiöihin, päämääränään kehittää aktiivisesti yhtiön toimintaa ja omistaja-arvoa.

AktiiviOmistajat muodostavat ns. yrittäjien yhteenliittymän, jonka toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja yhteistyöhön. AktiiviOmistajat valitsevat kohdeyhtiönsä siten, että ne ovat osaltaan viemässä yhteiskuntaa kohti hiilineutraalisuutta.

Kohdeyhtiöt

AktiiviOmistajat sijoittavat tarkoin valikoituihin kohdeyhtiöihin tavoitteena pääomistajuus ja omistaja-arvon kehittäminen. AktiiviOmistajilla on yhteinen tahto kehittää yhtiöitä, jotka toimivat yhteiskunnan hiilineutraalisuuden edelläkävijöinä. 

AktiiviOmistajat sijoittavat tarkoin valikoituihin kohdeyhtiöihin tavoitteena pääomistajuus ja omistaja-arvon kehittäminen. AktiiviOmistajilla on yhteinen tahto kehittää yhtiöitä, jotka toimivat yhteiskunnan hiilineutraalisuuden edelläkävijöinä. 

Enersense International Oyj

On päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja tavoitteenaan olla asiakkaidensa monipuolinen kumppani. Yhtiön toimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne.

Skarta Group Oyj

On puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jonka liiketoiminta keskittyy pääosin erikoisrakentamisen hiilineutraaleihin teollisuus- ja energiahankkeisiin sekä erikoisrakentamiseen.

Toppilan Möljä Oy

On uuden ajan laivanvarustamo, joka omistaa ja operoi monipuolista laivastoaan. Lisäksi yhtiö tulee tekemään investointeja Toppilan satamaan ns. Merikeskus-hankkeen puitteissa.

Tukikohtana Villa Hannala

Martti Haapala hankki perheyhtiönsä kautta Oulun Toppilassa sijaitsevan vuonna 1859 rakennetun, perinteikkään pitsihuvilan, Villa Hannalan, syksyllä 2021. AktiiviOmistajat ovat ottaneet huvilan tukikohdakseen ja nimenneet sen ”AktiiviOmistajien Klubiksi”.